X

Angelika Musiał

Prawnik

Angelika posiada tytuł LL.M. francuskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego zdobyty na Uniwersytecie Paris II Panthéon – Assas. Ukończyła również prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tematykę swojej pracy magisterskiej poświęciła analizie porównawczej instytucji przelewu wierzytelności w prawie polskim i francuskim w kontekście reformy francuskiego prawa zobowiązań.

Obecnie, zapisana do Instytutu Studiów Sądowych Uniwersytetu Paris II Panthéon – Assas, Angelika przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką w Paryżu. Jednocześnie kontynuuje naukę w ramach programu Master 2 (specjalizacja prawo prywatne, prawo gospodarcze) na Uniwersytecie w Orleanie.

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe Angelika zdobyła pracując w Urzędzie Skarbowym w Krakowie oraz w Kancelarii Radców Prawnych w Krakowie.

Studia rozwinęły w niej szczególne zainteresowanie dziedziną prawa gospodarczego, prawa konkurencji oraz prawa karnego gospodarczego jak również problematyką odpowiedzialności społecznej korporacji międzynarodowych.

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.